Användarvillkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats (”webbplatsen”) tillhandahålls av Think Tech Sales Limited (”Företaget”) med adress Rm 709B, 7/F,Opulent Building, 402-406 Hennessy Road, WAN CHAI, Hong Kong och med e-postadress support@euphoricfeet.comTermerna “vi”, “oss” och “våran” refererar genomgående till Företaget på hela sidan. Företaget erbjuder den här webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och olika typer av tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen, till dig, användaren, under förutsättning att du godkänner dessa användarvillkor, policyer och meddelanden som anges här nedan.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, använder du vår "Tjänst" och accepterar att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive ytterligare villkor och policyer som refereras här och/eller är tillgängliga med hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla som använder webbplatsen, inklusive, men ej begränsat till, användare som är läsare, säljare, kunder, handlare och/eller som bidrar med innehåll.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, använder du vår "Tjänst" och accepterar att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive ytterligare villkor och policyer som refereras här och/eller är tillgängliga med hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla som använder webbplatsen, inklusive, men ej begränsat till, användare som är läsare, säljare, kunder, handlare och/eller som bidrar med innehåll.

Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida efter ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats innebär att de accepteras.

AVSNITT 1 – ANVÄNDARVILLKOR FÖR ONLINE-BUTIK

Genom att godkänna dessa användarvillkor tillstår du att du är myndig där du bor eller att du är myndig där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till att dina minderåriga barn får använda den här webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål. Du får inte heller, vid användning av Tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon typ av destruktiv kod.

Ett brott mot eller överträdelse av något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka tjänsten till vem som helst av, när som helst, utan anledning.

Du förstår att ditt innehåll (ej inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändras för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av Tjänsten, användningen av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – KORREKT, FULLSTÄNDIG OCH AKTUELL INFORMATION AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH PRISER

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att samråda med primära, mer korrekta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All användning av materialet på denna sida är på egen risk.

Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godtar att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH PRISER

Alla priser anges exklusive skatt och fraktkostnader vilka samtliga ska gälla för ditt konto.

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.

Vi ska inte vara ansvariga inför dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, upphävande eller avbrytande av Tjänsten.

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt) 

Vi saluför för tillfället följande produkter på denna webbadress: https://www.euphoricfeet.com

Alla priser anges exklusive skatt och fraktkostnader vilka samtliga ska gälla för ditt konto.

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga enbart på webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan finnas i begränsade upplagor och är endast föremål för retur eller utbyte i enlighet med vad som framgår i Avsnitt 23 nedan.

Vi har ansträngt oss för att färgerna och bilderna på våra produkter ska vara så exakta som det bara går att få dem. Vi kan inte garantera att din bildskärm visar färgerna korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt olika från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att upphöra med någon produkt när som helst. Eventuellt erbjudande av någon produkt eller tjänst som gjorts på denna webbplats är ogiltig där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 - FRAKT

Ditt inköp lyder under vår fraktpolicy vilken återfinns på webbadressen: https://www.euphoricfeet.com

DLeverans kan ta upp till 30 dagar och förseningar i leverans kan tillfälligt uppstå. Fraktavgifter för din order kommer att beräknas och visas vid kassan. Vi har inget ansvar för tullavgifter och skatter gällande din order. Alla avgifter som läggs till under eller efter frakten gäller enbart för ditt konto (tariffer, skatter mm). Vi har inget ansvar för produkter som skadats eller försvunnit under leveransen. Om du mottar en skadad produkt ska du kontakta postleverantören med dina klagomål. Spara allt förpackningsmaterial och den/de skadade produkten/produkterna innan du skickar in ditt klagomål.

AVSNITT 7 - NOGGRANNHET FÖR FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION AVSNITT  

Vi förbehåller oss rätten att vägra en order som du lägger hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan innefatta beställningar som är lagda av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och/eller order som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som uppgavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förhindra ordrar som enligt oss verkar vara placerade av handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och exakt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs via denna webbplats. Du godkänner att du snabbt uppdaterar ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och ditt kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår Returpolicy.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJEPART

Visst innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan rikta dig till tredjepartstjänster eller webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller korrektheten och vi garanterar inte och ansvarar inte för material från tredje part eller webbplatser, eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för skada eller skador i samband med inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredjepartswebbplatser. Läs noga igenom tredjepartspolicyer och rutiner och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, påståenden, oro eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ÖVRIGA FRÅGOR

Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlagor (till exempel tävlingsbidrag) eller utan förfrågan från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, oavsett om det sker online, via e-post, via post eller på annat sätt (Kollektivt, "kommentarer") godkänner du att vi, när som helst och utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) hålla kommentarerna skyddade (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer, enligt vårt eget gottfinnande, vara olagligt, stötande, hotande, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller som bryter mot partens immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du godkänner att dina kommentarer inte bryter mot någon tredjeparts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller proprietär äganderätt. Du är vidare överens om att dina kommentarer inte kommer att innehålla skadligt eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och att de är korrekta. Vi tar inget ansvar för eventuella kommentarer som gjorts av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - IMMATERIALRÄTT

Webbplatsen innehåller innehåll som ägs eller licensierats av Företaget ("Innehållet"). Innehållet är skyddat av upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet och andra lagar och Bolaget äger och behåller alla rättigheter i innehållet och tjänsten. Du får inte ta bort, ändra eller dölja upphovsrätt, varumärke, servicemärke eller andra varumärkesrättigheter som ingår i eller åtföljer innehållet och du kommer inte att reproducera, ändra, anpassa, förbereda derivatverk baserat på, utföra, visa, publicera, distribuera, sända, sälja, licensera eller på annat sätt utnyttja innehållet.

Företagsnamnet och logotypen är varumärken som tillhör Företaget och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftliga tillstånd. Dessutom är alla sidhuvuden, anpassad grafik och skript tjänstens varumärken, varumärken och/eller handelsplagg hos Företaget och får inte kopieras, imiteras eller användas helt eller delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Företaget.

AVSNITT 11 – ELEKTRONISKA MEDDELANDEN

Genom att använda vår webbplats eller tjänsten samtycker du till att ta emot elektroniska meddelanden från oss. Även om vi kan välja att kommunicera med dig på annat sätt kan vi också välja att bara kommunicera med dig elektroniskt via e-post eller genom att skicka meddelanden på webbplatsen. Du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt uppfyller alla lagstadgade krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

AVSNITT 12 - PERSONLIG INFORMATION

Ditt översändande av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy. För mer information, se vår Returpolicy.

AVSNITT 13 - FELAKTIGHETER OCH BRISTER

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller försummelser som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transittid och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och ändra eller uppdatera information eller avbryta ordrar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är oriktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter beställning lagts).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, med undantag av vad som krävs enligt lag. Inget specifikt uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 14 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att åsidosätta eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andra människors immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, anklaga, förtala, avskräcka, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna in falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kan eller ska användas på något sätt som påverkar tjänstens funktionalitet eller funktion eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet; (h) att samla in eller spåra andra personers personuppgifter; (i) till spam, phishing, pharming, förevändningar, spider, crawl eller scrape; (j) för oanständigt eller omoraliskt syfte eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 15 - ANSVAR FÖR GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi varken garanterar eller lovar att din användning av vår webbplats eller tjänst blir oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi varken garanterar eller lovar att din användning av vår webbplats eller tjänst blir oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Du godkänner att vi då och då kan ta bort tjänsten under obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten är på egen risk . Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten är (med undantag för vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahållet "som det är" och "som tillgängligt" för din användning, utan några garantier eller löften av något slag, antingen uttryckta eller implicita, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-överträdelse.

Under inga omständigheter ska Företaget, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, oavsiktlig, straffande, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig de är baserade i kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annars, som härrör från Din användning av någon del av tjänsten eller produkter som skaffats med hjälp av tjänsten eller för något annat krav som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till några fel eller försummelser i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll eller produkt som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgänglig via tjänsten, även efter råd om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som av lag tillåts.

Begränsad Livstidsgaranti (frivillig och gäller enbart vid separat köp)

För en extra kostnad, som du la till på din beställning när du checkade ut från kassan, har du nu en Begänsad Livstidsgaranti ("Garanti") på dina Euphoric Feet.

Euphoric Feet

Denna Garanti täcker defekter i materialet eller i samband med tillverkningen under den genomsnittliga livstiden för Euphoric Feet inköpta via Webbplatsen eller Auktoriserade återförsäljare. Vi erbjuder INTE någon Garanti för produkter inköpta från någon som inte är en Auktoriserat återförsäljare. Om produkterna köpts hos en icke auktoriserad återförsäljare är denna Garanti ogiltig. Garantin täcker Euphoric Feet™ för deras livstid. Skyddet upphör dock om du säljer eller överlämnar produkten till annan person.

Garantin täcker inte skador som uppstår på grund av normalt slitaget, felaktig användning, olyckor, vanvård, utsättning för substanser eller omgivning som försvagar produkten, eller den naturliga nedbrytningen av materialet över tid. Normalt slitage av produkten anses inte vara en defekt i materialet eller tillverkningen. Väder och vattenskador täcks inte. Problem med anpassning, förutom i fall där dessa beror på fel i tillverkningen, räknas inte som ett tillverkningsfel och täcks inte av garantin. Denna Garanti täcker inte, och vi har heller inga andra skyldigheter i samband med, felaktig eller otillräcklig passform efter det att produkten använts.

Produkten ska återsändas till oss för utvärdering tillsammans med det ursprungliga kvittot, bevis för inköp eller Försäljarens faktura. Produkter med defekter i material eller tillverkning kommer repareras eller ersättas. Skador på grund av felaktig hantering eller olycka kan lagas till en avgift och ytterligare en avgift kommer läggas på för returfrakt. Vi inspekterar produkten gratis. Om vi beslutar, enligt eget gottfinnande, att produkten har en defekt som täcks av Garantin, kommer vi reparera eller ersätta.

Kunden ansvarar för att skicka produkten till oss. Om vi anser, efter eget gottfinnande, att produkten har en defekt om täcks av denna Garanti, kommer vi täcka kostnaden för returen. Vi rekommenderar att du skickar din produkt med en pålitlig leverantör som kan förse dig med spårning av paketet och bevis av leverans. Kunden ansvarar för sin produkt tills dess att vi mottagit leveransen. Vi kan inte hållas ansvariga för paket som förlorats under transporten.

EUPHORIC FEET OCH DESS LEVERANTÖRER, SAMARBETSPARTNERS OCH AGENTERS MAXIMALA ERSÄTTNINGSSKYDLIGHET I ENLIGHET MED DENNA GARANTIER, ELLER ANDRA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, ÄR BEGRÄNSAD TILL INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN. VARKEN EUPHORIC FEET™ ELLER DESS LEVERANTÖRER, SAMARBETSPARTNERS ELLER AGENTER ÄR UNDER DENNA GARANTIER ANSVARIGA FÖR UTEBLIVEN EFFEKT PÅ GRUND AV HÄNDELSER UTANFÖR DERAS KONTROLL, SÅ SOM FORCE MAJEURE ELLER SKADA PÅ FASTIGHET, PERSONLIG SKADA, FÖRLUST AV FUNKTION, ELLER ANDRA SKADOR OAVSETT HUR DESSA UPPSTÅR, ANTINGEN PÅ GRUND AV BROTT MOT GARANTIER, ELLER FÖRSEELSER (INKLUSIVE FELAKTIGT UNDERHÅLL), EJ HELLER HAR DE NÅGON SKYLDIGHET ELLER ANNAT, FÖRUTOM DE SKADOR SOM INTE KAN BEGRÄNSAS, UTESLUTAS ELLER UNDANHÅLLAS ENLIGT GÄLLANDE LAG. VISSA LAGRUM TILLÅTER INTE NÅGON BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV OLYCKSFALL ELLER SKADA PÅ GRUND AV PRODUKTEN, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTANDE KANSKE INTE GÄLLER DIG, ANTINGEN HELT ELLER DELVIS.

AVSNITT 16 - SKADA

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla företaget och vår ägare skadeslösa, dotterbolag, samarbetspartners, tjänstemän, regissörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla krav, inklusive rimliga advokatavgifter som görs av någon tredje part på grund av, eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller som referens eller ditt brott mot någon lag eller tredjeparts rättigheter.

AVSNITT 17 - ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor bestäms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse likväl vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag och den obestridliga delen ska anses vara avskild från dessa Användarvillkor, sådan förändring ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av övriga bestämmelser.

AVSNITT 18 - AVSLUTANDE

Parternas åtaganden och skulder som uppkommit före dagen då det avslutas, ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller såvida de inte avslutats av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att anmäla att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats..

Om du enligt vår bedömning misslyckas, eller om vi misstänker att du har misslyckats, att följa alla villkor i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas till och med datumet för avslutande och/eller kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 19 - HELA AVTALET

Om vi misslyckas med att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor skall det inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller operativa regler som vi lägger upp på denna webbplats eller i fråga om Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten och ersätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, Antingen muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

AVSNITT 20 - GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller er tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med British Columbia lagar och du samtycker till att exklusiva jurisdiktioner vid domstolarna i British Columbia är behöriga.

AVSNITT 21 - FÖRÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa användarvillkor genom att lägga till uppdateringar och/eller förändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår hemsida efter förändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller Tjänsten efter utskick av eventuella förändringar i dessa användarvillkor innebär godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 22 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på support@euphoricfeet.com

RETUR OCH BYTESPOLICY

Alla produkter säljs "som det är" och all försäljning är slutgiltig. Du tar ansvaret för ditt köp och inga återbetalningar kommer att göras.

Returer

Vår Returpolicy gäller i 30 dagar och träder i kraft från det att du mottagit ditt inköp. Om mer än 30 dagar förflutit sedan du mottagit ditt paket, kan vi tyvärr inte erbjuda dig något utbyte eller motsvarande summa i kredit i butiken.

Om du returnerar ditt köp inom 30 dagar från mottagandet gäller följande för returer:

  1. Varan måste vara i NYSKICK (icke modifierad eller förändrad).
  2. Produkten måste vara i ORIGINALFÖRPACKNINGEN och packad i lämplig fraktlåda.
  3. Produkten måste returneras till den returadress som uppgivits av vår kundtjänst.

Produkter som ej går att returnera:

  • Presentkort
  • Nedladdningsbara mjukvaruprodukter
  • Vissa hälso- och personvårdsprodukter         

För att säkerställa en snabb hantering av din retur bör du bekräfta returadressen med vår kundservice på support@euphoricfeet.com och förse oss med spårningsnummer. Alla produkter måste returneras till returadressen som uppges av vår kundtjänstmedarbetare. I andra fall kommer vi avvisa returen. Så snart din produkt är mottagen och granskad kommer vi skicka ett e-postmeddelande och meddela dig att vi mottagit din produkt. Returen kommer hanteras inom 30 dagar från mottagandet. Så snart returen har hanterats kommer vi meddela dig om returen godkänts eller avvisats..

Godkända returer kan återbetalas, bytas ut eller bytas mot en butikskredit motsvarande inköpspriset. Om du vill byta din produkt mot en likadan skicka ett e-postmeddelanden support@euphoricfeet.com. Om du vill ha en återbetalning eller butikskredit skicka oss ett e-postmeddelande till support@euphoricfeet.com.

Godkända butikskrediter kommer visas på ditt konto. Butikskrediter kan inte överföras. Godkända återbetalningar kommer utbetalas till samma betalningsmetod som användes vid beställningen. För beställningar gjorda med kreditkort kommer den återbetalade summan att visas vid nästan kontoutdrag. Hanteringstiden kan variera beroende på vilket företag som utfärdat kreditkortet men är i genomsnitt 20 arbetsdagar. Återbetalningar av beställningar gjorda via banköverföring kommer utbetalas till det ursprungliga bankkontot inom 48 timmar från utfärdandet och efter mottagandet av bankuppgifter från kunden. Återbetalningen görs i samma valuta som den ursprungliga beställningen. Skillnader mellan den återbetalade summan och den ursprungliga kan bero på variationer i växlingskursen och ersätts inte.

Om du är kund bosatt inom [[European Economic Area (EEA)]] och önskar en återbetalning samt att din begäran har godkänts som en del av vår returpolicy, så måste du returnera produkten till oss så att vi hinner motta denna inom 14 dagar från det att du meddelat oss att du vill avbryta din beställning. Så snart detta godkänts, under förutsättning att vi hinner få produkten innan den 14:e dagen, kommer vi så snart som möjligt, och senast inom 14 dagar, återbetala alla betalningar vi fått av dig inklusive fraktkostnader. Detta i kombination med de hanteringsperioder som nämndes i föregående avsnitt.

Frakt

Du kommer att vara ansvarig för att betala för dina egna fraktkostnader vid retur av din produkt. Fraktkostnaderna återbetalas inte.

Beroende på var du bor, kan den tid det tar för din utbytta produkt att nå dig variera.

Om du skickar en vara över 75$ bör du överväga att använda en spårbar frakt eller köpa försäkring för din försändelse. Vi garanterar inte att vi kommer att få din returnerade vara.