Integritetspolicy

GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS SAMTYCKER DU TILL ATT VI SAMLAR IN, ANVÄNDER OCH ÖVERFÖR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR BEARBETNING PÅ DET SÄTT SOM ANGES I DENNA INTEGRITETSPOLICY.

För personer boende inom den Europeiska Unionen: För att uppfylla kraven från Dataskyddsförordningen (GDPR) gällande våra europeiska användare, utgör denna integritetspolicy den juridiska grunden för vår hantering av dina personuppgifter och ger även annan information som krävs enligt GDPR.

AVSNITT 1 - VAD GÖR VI MED DINA UPPGIFTER?

Vi samlar in dina personuppgifter på flera olika sätt och för olika syften, inklusive:

När du köper någonting från vår butik samlar vi in personuppgifter som du ger oss, som exempelvis ditt namn, din adress och din e-postadress.

När du besöker vår webbplats kommer vi även automatiskt att ta emot din dators internet protocol (IP)-adress så att vi kan lära oss om din webbläsare och din dators operativsystem.

E-postreklam (gäller enbart i områden där detta är lagligt): Med ditt godkännande, och under förutsättning att detta är lagligt i det lagrum du befinner dig, kan vi inom de tidsgränser som lagstiftaren satt upp, skicka e-postmeddelanden om vår webbplats, nya produkter, tjänster och andra uppdateringar. Med ordet "tillstånd" menar vi uttryckligt och bevisligt tillstånd från dig. Ett tillstånd att skicka marknadsföringsmeddelanden kan ges via någon av följande instanser som vi gör bedömningen har en pågående affärsrelation till dig:

 • När du uppger din e-postadress på vår webbplats utan att du anger att du inte vill ha några meddelanden.
 • När du uppger din e-postadress som en del av ett försök att beställa, eller en beställning av en produkt eller tjänst från oss utan att du anger att du inte vill ha några meddelanden från oss.
 • När du uppger din e-postadress som del av en lämnad kundvagn utan att du anger att du inte önskar få några meddelanden från oss..
 • När du uppger din e-postadress som en del av deltagande i tävlingar, event eller undersökningar där vi har informerat dig om att vi kommer skicka ut meddelanden i marknadsföringssyfte.
 • När du väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev via e-post genom att fylla i ett formulär på vår webbplats.
 • Alla tillfällen då du fyller ett formulär och du har klickat i rutan som anger att du är villig att ta emot e-postmeddelanden, detta under förutsättning att rutan inte är ifylld som standard och att vi informerat dig om att dessa meddelanden kommer innehålla marknadsförin.

Alla marknadsföringsmeddelanden ska innehålla ett meddelande som inte kostar, där du kan välja att tacka nej till fortsatt marknadsföringsmaterial från oss. All e-postreklam ska ha en tydlig knapp som bara kräver ett klick för avbrytande av prenumerationen. Så snart du har valt att gå ur, eller avsluta prenumerationen, kommer vi upphöra att skicka reklammeddelanden till dig.

Vi kan komma att använda dina personliga uppgifter, inklusive men inte begränsat till; ditt namn, din adress, telefonnummer, e-postadress och andra relevanta uppgifter som behövs, för att bedriva vår verksamhet, förbättra våra webbplatser, utveckla nya produkter och tjänster, erbjuda information och support, för att bättre förstå dina behov och intressen, ge dig personanpassad information och marknadsföring, att uppfylla våra åtaganden, och för att i allmänhet förbättra din upplevelse. Exempelvis kan vi komma att använda dina personuppgifter, inklusive din e-postadress, för att:

 • Kommunicera, interagera och bygga upp vår relation till dig;
 • Anpassa innehåll, produkter och tjänster som vi erbjuder dig;
 • Kontakta dig med information gällande oss eller våra samarbetspartners;
 • Hantera, uppfylla och följa upp transaktioner och önskemål om produkter, tjänster, support och information;;
 • Verifiera din rättighet att logga in och använda våra tjänster;
 • För att bedriva marknadsundersökningar och analyser;
 • Mäta, analysera och förbättra våra produkter och tjänster, webbplats effektivitet, och vår marknadsföring;
 • Följa gällande lagar och regler;
 • Erbjuda dig anpassad marknadsföring, inklusive användningen av re-targeting teknik;
 • För att skicka marknadsföringsmaterial, exempelvis via e-post, inklusive vårt nyhetsbrev, och för att uppdatera dig om produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig;
 • Avvärja, upptäcka och förhindra bedrägerier och andra förbjudna eller olagliga aktiviteter; eller
 • För att informera dig om nya tjänster, lanseringar, kommande händelser och förändringar i våra villkor eller vår integritetspolicy.

Du kan hantera dina godkännanden gällande marknadsföring och meddelanden som inte handlar om transaktioner genom att klicka på "avsluta prenumeration" längst ner i all vår marknadsföring och meddelanden som inte handlar om transaktioner. Om du vid något senare tillfälle väljer att inte ta emot fler e-postmeddelanden eller nyhetsbrev, kan du gå ur våra listor genom att skicka ett meddelande till support@euphoricfeet.com.

Önskan om att strykas från sändlistan ska uppfyllas omedelbart. Du kan inte välja att tacka nej till all typ av informationsdelning, så som informationsutbyte med kreditkortsutgivare i samband med att du beställer från oss. Även om vi erbjuder dig en viss grad av kontroll över vår marknadsföringskommunikation, krävs kommunikation enligt lag i samband med vissa transaktioner och andra relationer. Denna typ av kommunikation kommer inte påverkas av de val du gjort gällande marknadsföringskommunikation.

Vi förbehåller oss rätten att släppa de personliga uppgifter som du lämnat till oss till polismyndigheter eller andra typer av myndighetspersoner så som vi, enligt vårt eget gottfinnande, finner nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller för att uppfylla önskemål från relevanta myndigheter.

Vi förutsätter att alla besökare och användare av vår Hemsida noggrant har läst igenom detta dokument och samtycker till dess innehåll. Om någon inte samtycker till denna Integritetspolicy, rekommenderar vi att de avstår från att använda vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy om vi finner detta nödvändigt.

All information som lagras på vår webbplats behandlas som konfidentiella uppgifter. All information lagras säkert och kan bara nås av auktoriserad personal. Vi implementerar och upprätthåller lämpliga tekniska, säkerhetsmässiga och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter från icke auktoriserad eller olaglig hantering och användning, mot oavsiktlig förlust, förstörelse, skada, stöld eller avslöjande.

AVSNITT 2 – SAMTYCKE SOM GRUND

Hur får ni mitt samtycke?

När du förser oss med personuppgifter för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, ordna med leverans eller retur, godkänner du även att vi samlar in dina personuppgifter och använder dem enbart i detta specifika syfte.

Om vi ber dig om dina personuppgifter av annan orsak, kommer vi antingen lämna en förfrågan om ditt uttryckliga medgivande, eller ge dig möjlighet att tacka nej.

Hur tar jag tillbaka mitt samtycke?

Efter att du gått med, kan du alltid ångra dig. Du kan tacka nej till att vi fortsättningsvis ska kontakta dig utan att påverka lagligheten av hanteringen av dina personuppgifter baserad på det samtycke du givit tidigare, genom att kontakta oss på e-postadressen support@euphoricfeet.com. Du kan inte välja att tacka nej till alla typer av informationsdelning, så som informationsutbyte med kreditkortsutgivare i samband med att du beställer produkter eller tjänster från oss. Vissa transaktionsmeddelande, relationella och juridiska meddelanden kommer inte påverkas av de val du gjort angående informationsdelning. Beroende på tjänst kan insamling och användning av dina Personuppgifter krävas för att tjänsten ska fungera.

Vi samlar in och hanterar dina Personuppgifter för en rad olika syften, vilka återges i denna Integritetspolicy. I vissa fall kommer inte separat medgivande att krävas, exempelvis:

1. För uppfyllandet av våra avtalsenliga skyldigheter mot dig;

2. För att uppfylla juridiska skyldigheter eller för efterlevnad av lagar, förordningar, domstolsbeslut eller andra juridiska åtaganden, eller för att bistå vid utredning; eller

3. För legitima intressen eller för att kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla tjänsterna, annat än för att utföra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig i vårt företags "berättigade intressen" i enlighet med gällande lag - förutom i de fall då dessa åsidosätts av intressen, grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av Personuppgifter.

Du kan, närsomhelst, begära att få redigera, uppdatera, komma åt eller radera din information genom att skicka ett meddelande till oss på support@euphoricfeet.com. Vi ska, utan dröjsmål efter mottagandet av detta meddelande, radera alla personuppgifter från våra register och, efter att samtliga transaktioner genomförts, uppfylla alla rimliga önskemål gällande radering av kvarvarande Personuppgifter. Vi kommer inte behålla uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka dessa insamlats, eller vad som krävs av gällande lagar och förordningar. Du kan begära att få en kopia av dina Personuppgifter, gratis och i ett elektroniskt format. Du kan begära att alla Personuppgifter ska överlämnas i ett vanligt använt, och maskinläsbart format. Efter mottagandet har du rätt att överföra dessa uppgifter till ett annat företag.

AVSNITT 3 - DELNING AV INFORMATION 

Vi kan komma att dela med oss av dina Personuppgifter i de syften som beskrivits i tidigare delar av denna Integritetspolicy, samt på följande sätt:

1. Till Samarbetspartners: Med företag eller affärsverksamheter som ägs eller kontrolleras av oss, och internt inom vårt företag, för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, i marknadsföringssyfte och för reklam.

2. Till tjänsteleverantörer och försäljare: Med affärspartners, marknadsföringsbyråer, och försäljare för att kunna tillhandahålla, förbättra och personanpassa våra tjänster.

3. För reklam och marknadsföring: med reklam- och marknadsföringsbyråer i reklam- och marknadsföringssyfte, med ditt medgivande, å våra vägnar eller på uppdrag av tredje part. Detta inkluderar leverantörer av sociala media, om tillämpligt.

4. För vissa analyser och förbättringar: Med vissa företag i syfte att analysera och förbättra våra tjänster.

5. För efterlevnad av gällande lag, brottsbekämpning och för allmänhetens säkerhet: Med polismyndigheter, regering eller regeringsorgan, juridiska myndigheter eller annan auktoriserad tredje part för att kunna följa gällande lagar, förordningar, eller andra rättsliga åtaganden, för att bistå i utredningar, för att skydda och försvara våra rättigheter och egendom, eller tredje parts rättigheter och egendom, för att upprätthålla våra användarvillkor, denna integritetspolicy, eller avtal med tredje part, eller i brottsförebyggande syfte.

AVSNITT 4 - TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

I allmänhet kommer de utomstående leverantörer som vi använder endast samla in, använda och avslöja dina personuppgifter i den omfattning som krävs för att de ska kunna utföra de tjänster som de tillhandahåller oss.

Även om vi inte lagrar dina kreditkortsuppgifter, så som betalningssystem eller andra transaktions, eller betalningsleverantörer kan PCI-DSS lagra dina transaktionsdata så länge som detta är nödvändigt för att genomföra transaktionen och därefter enbart så länge som detta krävs enligt gällande lag.

Sådana utomstående betalningssystem, andra typer av betalningshantering och andra tredjepart har sina egna integritetspolicyer för den information vi är skyldiga att tillhandahålla i samband med dina inköpsrelaterade transaktioner.

När det gäller dessa leverantörer, rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicyer så att du kan förstå hur dina personuppgifter kommer hanteras av dessa företag.

Du bör dessutom vara medveten om att vissa leverantörer kan befinna sig i, eller ha sina lokaler i, ett annat lagrum än ditt eller vårat. Så om du väljer att fortsätta med en transaktion som omfattar tjänster från en utomstående tjänsteleverantör, kan dina uppgifter komma att hanteras enligt de lagar som gäller i det lagrum där tjänsteleverantören eller dess lokaler är placerade.

Så snart du lämnat vår webbplats, eller hänvisas till en utomstående webbplats eller app, skyddas du inte längre av denna Integritetspolicy och vår hemsidas Användaravtal.

AVSNITT 5 - SÄKERHET

Observera att denna Integritetspolicy inte gäller för de företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller de personer som inte är några av våra anställda. Vi erbjuder enbart dessa länkar för din egen bekvämlighet. Vi har ingen kontroll över, granskar inte, och är inte ansvariga för tredje parts webbplatser, dess innehåll, eller de varar och tjänster som finns tillgängliga på dessa sidor. Vår Integritetspolicy gäller inte för Utomstående webbplatser, och du överlämnar dina uppgifter till dessa på egen risk. Vi rekommenderar att du granskar utomståendes Integritetspolicy innan du väljer att interagera med dem.

AVSNITT 6 - ÅLDERSGRÄNS

För att skydda dina personuppgifter, har vi vidtagit alla rimliga säkerhetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att inga uppgifter går förlorade, missbrukas, lämnas ut, ändras eller förstörs.

Om du förser oss med känsliga uppgifter, så som inloggningsuppgifter och kreditkortsinformation, kommer sådan information att krypteras med Secure Socket Layer (SSL)-teknik och lagras med AES-256-kryptering. Även om ingen överföringsmetod över internet eller någon typ av elektronisk lagring är 100 % säker, använder vi oss av säkerhetsåtgärder som är branschstandard för att skydda dina personuppgifter.

AVSNITT 7 - INTRÅNG

Om vi inte förhindras av gällande lagstiftning, kommer vi meddela dig så snart det är rimligt under rådande omständigheter, dock senast inom 72 timmar, efter det att vi uppmärksammat slumpmässig, icke auktoriserad, eller brottslig förstörelse, förlust, förändring, avslöjande av, eller tillgång till, personuppgifter ("Intrång") som kan innebära hög risk för påverkan på individens rättigheter och frihet. Sådana meddelanden ska innehålla: (a) en detaljerad beskrivning av Intrånget, och (b) de typer av uppgifter som utsattes för Intrånget. Vi ska dessutom lämna ut (i) namn och kontaktuppgifter till vår dataskyddsinspektör eller annan kontaktperson där användaren kan få mer information; (ii) en beskrivning av de möjliga konsekvenserna av Intrånget; (iii) en beskrivning av de åtgärder som vidtagits eller som kommer vidtas för att hantera Intrånget, inklusive, om tillämpligt, åtgärder för att mildra dess effekter; och (iv) dessutom, i detta meddelande eller så snart informationen insamlats eller på annat sätt blivit tillgänglig, all annan information som du kan behöva i relation till Intrånget.

Vi kommer vidta omedelbara åtgärder för att undersöka detta Intrång och kommer använda oss av branschens normala, kommersiellt rimliga, ansträngningar för att lindra effekterna av detta Intrång i enlighet med sina skyldigheter under detta och med ditt tidigare medgivande, försöka återhämta eller vidta andra åtgärder för att avhjälpa skadan från Intrånget. Om så krävs under gällande Integritetslagar, ska vi inte slappa eller publicera någon ansökan, kommunikation, meddelande, pressmeddelanden eller rapporter gällande Intrånget.

Vi kommer rapportera Intrånget så som kan krävas enligt gällande lag, till relevant tillsynsmyndighet, i de fall där detta är möjligt, inom 72 timmar från det att vi uppmärksammat Intrånget.

AVSNITT 8 – GEOGRAFISK PLATS

I de fall där personuppgifter med ursprung i den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen hanteras utanför EEG, i ett territorium som Europeiska Kommissionen inte anser upprätthåller en adekvat skyddsnivå i enligt med gällande integritetslagar, kommer vi kräva att överföringen utförs i enlighet med Avsnitt 6 ovan, vilken vi kommer upprätthålla i dess helhet.

Vi har datahanteringsavtal för att säkerställa efterlevnaden av alla relevanta direktiv. All hantering utförs i enlighet med de allra striktaste säkerhetsbestämmelserna.

AVSNITT 9 - ÅLDERSGRÄNS

Genom att använda denna hemsida intygar du att du uppnått minst myndighetsåldern i det land, delstat eller provins där du befinner dig. Eller att du uppnått myndighetsåldern i det land, delstat eller provins där du befinner dig samt att du ger oss ditt godkännande till att låta någon av dina minderåriga anhöriga använda hemsidan.

AVSNITT 10 - ÄNDRINGAR TILL DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att modifiera denna integritetspolicy när som helst, så vi rekommenderar att du läser den regelbundet. Ändringar och förtydliganden kommer träda i kraft omedelbart efter att de lagts upp på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar till denna policy, kommer vi meddela dig om vad som har uppdaterats, så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, som vi kommer lämna ut den. Fortsatt användande av vår Hemsida efter att du informerats om sådana förändringar anses betyda att du godkänner den uppdaterade Integritetspolicyn. Denna Integritetspolicy är en integrerad del av våra användarvillkor.

Om vårt företag förvärvas eller slås samman med ett annat företag, kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till våra potentiella eller faktiska köpare, investerare eller efterträdare i samband med planerad omorganisation eller faktisk omorganisation av verksamheten. I samband med finansiering, försäljning eller annan transaktion som omfattar destruktion av alla, eller en del, av vår verksamhet eller tillgångar. Inklusive för att genomlysa företaget inför beslut om att gå vidare med en transaktion, efter garantier om tillräckliga säkerhetsmetoder gällande hantering av uppgifter.

Boende inom den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen: Vårt informationsdelande är begränsat till situationer där vi tillåts att göra detta enligt gällande Europeisk och nationella dataskyddslagar och förordningar.

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION

Om du vill: få åtkomst till, korrigera, ändra eller ta bort någon personlig information vi har sparat om dig, anmäla ett klagomål, eller helt enkelt vill ha mer information kontaktar du oss på  support@euphoricfeet.com.

Vi har en ”Dataskyddsinspektör” som ansvarar för frågor gällande integritet och dataskydd. Denna ”Dataskyddsinspektör” kan nås på följande adress:

Euphoric Feet 

Think Tech Sales Limited
Rm 709B, 7/F,
Opulent Building,
402-406 Hennessy Road,
WAN CHAI, Hong Kong